Informacja dla lokatorów Parku w związku z sytuacją epidemiologiczną

Informacja dla lokatorów Parku w związku z sytuacją epidemiologiczną

Prośba Administratora/Zarządcy budynków Parku
 „Euro – Centrum” Ligocka 103 w Katowicach
w związku z sytuacją rozprzestrzeniania się
zarażeń COVID-19

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Najemcy,

Wszystkim jest znana obecna sytuacja związana z rozpowszechnianiem się zarażeń koronawirusem na Świecie, w Europie, i niestety również w Polsce oraz na Śląsku.

W związku z tą sytuacją, która może się okazać – niestety – rozwojowa, chcieliśmy podjąć jako gospodarz naszego kompleksu budynków, działania profilaktyczne i organizacyjne. Mamy nadzieję, że planowane/ już wdrożone działania pozwolą ograniczyć ryzyko oraz skutki ewentualnych zdarzeń (podejrzenia zarażenia albo wykrycia zarażenia u użytkowników naszych obiektów).

Chcielibyśmy zacząć od wskazania, że nasze służby porządkowe zwiększyły   w tzw. częściach wspólnych budynków częstotliwość do kilku razy dziennie dbania o higienę poprzez przecieranie klamek, poręczy, blatów, zlewozmywaków, wind oraz sanitariatów. Poza tym, personel sprzątający został zobowiązany do bieżącego weryfikowania  poziomu i uzupełniania w miarę potrzeby zapasów mydła oraz środków higienicznych w łazienkach.

Gorąco przy tym rekomendujemy, o ile tak już się nie stało, podjęcie analogicznych działań w Państwa powierzchniach, do których nie mamy dostępu.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa o zwiększenie uwagi na kwestie higieny, intensywniejszą profilaktykę (obserwacja/autoobserwacja), oraz wymianę informacji
o przypadkach stwierdzonych podejrzeń bądź zwiększenia ryzyka podejrzeń zarażeń wśród użytkowników naszych obiektów. W przypadku zaś pojawienia się na terenie Ligockiej 103 przypadków zarażenia albo podejrzenia takiego zarażenia, uprzejmie prosimy o kontakt
z naszą Administracją. Nie oczekujemy od Państwa przekazywania żadnych danych wrażliwych (danych konkretnych osób), a jedynie poinformowanie o samej sytuacji, wraz
z informacją o zgłoszeniu danego przypadku odpowiednim służbom epidemiologicznym. Chodzi nam wyłącznie o posiadanie wiedzy o stanie aktualnym na terenie, który pozostaje pod naszym zarządem, by móc szybko i adekwatnie reagować na wszelkie zdarzenia, zgodnie z procedurami, i dla dobra wszystkich użytkowników.

Prosimy również o:

 

  • bieżące monitorowanie sytuacji, śledzenie informacji na stronach internetowych właściwych służb, w tym Państwowej oraz Powiatowych Inspekcji Sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Pracy,
  • zapoznanie się z treścią Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), treść dostępna pod adresem:

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

 

Wersja pdf