Regulamin imprezy Majówka Pełna Pozytywnej Energii 2019