Energetyczne technologie dla Śląska. Zaproszenie na XVII Forum Nowej Gospodarki cz. II.

Energetyczne technologie dla Śląska. Zaproszenie na XVII Forum Nowej Gospodarki cz. II.

12 października 2022 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędzie się druga część obrad XVII Forum Nowej Gospodarki, na którą serdecznie zapraszamy. Tym razem spotkamy się w gronie specjalistów sektora energetycznego, przedstawicieli nauki, biznesu i administracji, by omówić ścieżki budowania siły gospodarczej regionu w oparciu o źródła energii będące alternatywą wobec paliw kopalnych.

Tematem tegorocznej edycji Forum Nowej Gospodarki jest transformacja energetyczna województwa śląskiego. W czerwcu, podczas pierwszej części konferencji, uczestnicy przyjrzeli się bliżej problemowi powiększającej się luki węglowej i poszukiwali odpowiedzi na pytanie: jak wyjść z kryzysu energetycznego?

W drugiej części Forum, wspólnie z ekspertami pochylimy się nad równie ważną kwestią, a mianowicie –
„Czy w województwie śląskim istnieje realna alternatywa dla energetyki opartej na paliwach kopalnych?”.

Kluczowym punktem wydarzenia będzie debata o godzinie 13:15, podczas której będziemy rozmawiać m.in. o tym czy jako region jesteśmy przygotowani na przyszłość Śląska bez węgla oraz jakie technologie mają największy potencjał, by go zastąpić? Czy będą to odnawialne źródła energii, wodór, energetyka jądrowa, a może gaz?

Wspólnie poszukajmy odpowiedzi na te oraz inne pytania i spotkajmy się już 12 października 2022 r.
w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicachul Ligocka 103budynek 8.

XVII Forum Nowej Gospodarki cz. II będzie miało formę wykładu wprowadzającego z sesją Q&A, warsztatów oraz debaty podsumowującej z udziałem ekspertów i analityków sektora energetycznego w Polsce.

Udział w wydarzeniu wymaga wypełnienia FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, do czego serdecznie zachęcamy.
Wstęp bezpłatny!

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II” (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.