Efektywność energetyczna w budownictwie. Zaproszenie na warsztat online w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki.

Efektywność energetyczna w budownictwie. Zaproszenie na warsztat online w ramach XVI Forum Nowej Gospodarki.

Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem Nowego Europejskiego Bauhausu będzie tematem warsztatów, które odbędą się 10 czerwca 2021 r., godz. 10.00-11.00 na platformie ZOOM. Ekspertem webinaru będzie Szymon Liszka, prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zachęcamy do rejestracji.

Budowa budynków energooszczędnych oraz przyspieszona termomodernizacja budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych to najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Jej bezpośrednim efektem jest zapewnienie komfortu cieplnego, zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz czystsze powietrze, co przekłada się na poprawę jakości życia w danym miejscu. Jest to także istotny czynnik ograniczania ryzyka ubóstwa energetycznego. Inwestycje w obszarze efektywności energetycznej budynków mają też duży potencjał, by łagodzić spowolnienie notowane przez sektor budownictwa wywołane pandemią COVID-19.

Kluczowe byłoby zatem uruchomienie wielkoskalowego programu budownictwa pasywnego i głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz odpowiednich mechanizmów finansowych do jego realizacji, w tym zaangażowanie środków publicznych m.in. z programu „Czyste powietrze”, funduszy europejskich, ulg podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, jak również rozwój systemów ESCO.

60 minutowy warsztat online będzie składać się z wykładu oraz dyskusji w formule pytań i odpowiedzi. Celem wykładu będzie wprowadzenie w tematykę warsztatu z uwzględnieniem zmian w otoczeniu prawnym, technologicznym i rynkowym. W efekcie warsztatu wypracowane zostaną rekomendacje dotyczące zmian i rozwoju innowacji w sektorze energetyki w województwie śląskim.

Formularz rejestracyjny XVI Forum Nowej Gospodarki  https://cutt.ly/UlLQfZo. 

 

 

XVI Forum Nowej Gospodarki organizują: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków TechnologicznychSieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Patronat nad Forum objęli: Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,  Forum EnergiiKonfederacja Lewiatan, Krajowa Izba GospodarczaPolska Izba Zaawansowanych TechnologiiStowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Instytut Energetyki OdnawialnejPolska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp CiepłaStowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń GrzewczychStowarzyszenie BoMiastoFundacja InstratAHK Polska, Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej. Patronami medialnymi wydarzenia są: Wysokie NapięcieGlobenergiaPlanergiaŚląska OpiniaŚwiat OZETermomodernizacja.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Kreowania Marki Sieci w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II” (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.