Dziś na Ligockiej 103 odbyła się honorowa akcja krwiodawstwa!

Dziś na Ligockiej 103 odbyła się honorowa akcja krwiodawstwa!

To nie pierwsza akcja organizowana w Parku Euro-Centrum, w trakcie której najemcy i pracownicy, mający swoją siedzibę na Ligockiej 103, okazali chęć niesienia pomocy potrzebującym. W sumie w ciągu kilku godzin krew udało się oddać 10 osobom, co dało zapas 4050 ml tej cennej cieczy ratującej życie. Dwie osoby zapisały się także do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc!

Honorowa akcja organizowana była we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.