Debata o potrzebach rewitalizacji w CINIB-ie

Debata o potrzebach rewitalizacji w CINIB-ie

26 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się konferencja poświęcona przyszłej rewitalizacji terenów miejskich zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i  Studenckie Koło Naukowe Pro Futuro.

W konferencji pod tytułem „Rewitalizacja terenów miejskich i obszarów poprzemysłowych”, która w ubiegły czwartek odbyła się w CINiB-ie uczestniczyli naukowcy i studenci ze śląskich uczelni, przedstawiciele samorządów miejskich oraz eksperci. Wśród nich znalazł się Dyrektor Centrum Kompetencji i Innowacji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – Patryk Białas, który w czasie wystąpienia przedstawił drogę ku energooszczędności jaką wykonać musiał Park Euro-Centrum, aby obecnie zajmować obszar prawie 7 hektarów zrewitalizowanego terenu. Wszystkich, których ciekawi historia Parku Przemysłowego zapoczątkowana w 2004 roku, a kontynuowana przez Park Naukowo-Technologiczny od 2007, o czym można poczytać także na naszej stronie.

W czasie konferencji Śląski Związek Gmin podjął temat szans jakie stwarza rewitalizacja dla polskich miast, a przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpowiadali jak wypracować dobry program rewitalizacji dla miast. Polska Izba Turystyki Regionalnej SPE zwróciła uwagę na przemysł browarniczy, który jest dziedzictwem turystyki industrialnej. Kolejny blok konferencji poświęcony był roli centrów handlowych w procesie rewitalizacji, w czasie którego trwała otwarta dyskusja na temat handlu i możliwości dostosowywania terenów poprzemysłowych pod nowe, wielkopowierzchniowe centra handlowe.