Debata o budownictwie i otwarcie nowego budynku w Parku!

Debata o budownictwie i otwarcie nowego budynku w Parku!

W ubiegły piątek w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum miała miejsce debata o energooszczędnym budownictwie na Śląsku organizowana wspólnie z Dziennikiem Zachodnim. Przy tej okazji otwarto także największą badawczą instalację fotowoltaiczną w Polsce oraz kolejny obiekt Parku budowany w standardzie niskoenergetycznym.

Budynek nr 11 to kolejna inwestycja na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum wybudowana w standardzie niskoenergetycznym, zgodnie z przyjętym tu Planem Zarządzania Energią. Jednak przede wszystkim jest to efekt pozytywnych doświadczeń związanych z nowoczesnym projektowaniem i budownictwem, które ma na celu zmniejszenie energochłonności budynków oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Uroczystej inauguracji budynku towarzyszy prezentacja największej badawczej instalacji fotowoltaicznej w Polsce.

Budownictwo jest „kołem napędowym” rozwoju gospodarczego każdego regionu, szczególnie kiedy wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom obywateli, jakimi są: zapewnienie mieszkania i pracy. Nowo otwierany obiekt w katowickiej Ligocie powstawał z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących działalność ukierunkowaną na rozwój innowacyjnych technologii. Od października pracę rozpoczyna tu zespół kilkudziesięciu inżynierów i specjalistów, którzy zajmą się opracowywaniem oraz produkcją podzespołów elektronicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, a także czujników gazu dla górnictwa – mówi Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Budynek ma przeznaczenie montażowo-usługowe, a jego powierzchnia obejmuje ok. 1200 m2. Przyjęte rozwiązania architektoniczne i technologiczne powodują, że jest to obiekt niskoenergetyczny, którego zapotrzebowanie na energię grzewczą nie przekroczy 40 kWh/m2/rocznie. Do budowy obiektu wykorzystano materiały o wysokich wskaźnikach izolacyjności, zabezpieczających przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, które powodują największą utratę ciepła. Dodatkowo, budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz połączenie z siecią BMS (Building Management System), co pozwala na stałe kontrolowanie parametrów jego pracy i zarządzanie wszystkimi instalacjami z jednego miejsca. Ogrzewanie zapewnia instalacja zasilana kotłem gazowym, współpracująca z systemem czterorurowych klimakonwektorów. Z uwagi na specyfikę działalności najemcy, na parterze budynku znajduje się specjalna podłoga elektrostatyczna. Autorem projektu budynku jest mgr inż. Sławomir Kostur, a wykonawcą firma HB Unibud z Czechowic- Dziedzic.

Ważnym elementem budynku jest instalacja fotowoltaiczna, która produkuje energię elektryczną na potrzeby Parku. Instalacja jest częścią Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych. Całość zbudowana jest z ponad 1 000 modułów fotowoltaicznych, co łącznie pozwala uzyskać ok. 350 kWp mocy. To czyni z niej największą badawczą instalację fotowoltaiczną w Polsce – dodaje  Roman Trzaskalik.

Mała ilość instalacji fotowoltaicznych w Polsce, ich rozproszenie i komercyjny charakter uniemożliwiają prowadzenie jakichkolwiek obserwacji naukowych i badań. Dodatkowo ich właściciele niechętnie podchodzą do jakiejkolwiek formy współpracy, udostępnienia instalacji czy zapisów z pracy, a same instalacje wybudowane są w różnym czasie, różnych technologiach i podłączone do różnych operatorów, co uniemożliwia wiarygodne obserwacje.

Funkcjonująca realnie instalacja pozwoli na prowadzenie pomiarów porównawczych dla różnych lokalizacji paneli (dach, fasada, grunt, trakery, w przyszłości car port) w tych samych warunkach nasłonecznienia, porównania rozwiązań instalacyjnych, monitorowania jakości energii elektrycznej oraz analizie kosztów/korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej – wylicza Stanisław Grygierczyk, koordynator ds. naukowych i środowiskowych Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Ponadto w należącym do Parku Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych prowadzone będą badania nad układem energetycznym jako całością składającą się z elementu wytwórczego i odbiorczego. W ich wyniku zostanie opracowana koncepcja energetyki rozproszonej i tzw. wyspy energetycznej. Dodatkowo badane będą straty energii wynikające z jej przesyłu i wpływ źródeł wytwórczych włączonych w różnych miejscach systemu na powstawanie węzłów elektroenergetycznych, zakłóceń, a także jakość energii elektrycznej w różnych miejscach systemu.

Instalacja, której docelowa moc wyniesie ok. 800 kWp, będzie symulowała fragment organizmu urbanistycznego z zainstalowanymi kilkunastoma małymi źródłami energii i zapotrzebowaniem składającym się z kilkuset odbiorników połączonych w kilkanaście grup (budynków) o zapotrzebowaniu około 3 MW. Taka instalacja wraz z czujnikami i licznikami daje realne możliwości prowadzenia badań naukowych, testowania rozwiązań technicznych i prowadzenia szkoleń z zakresu energetyki odnawialnej i elektroenergetyki – tłumaczy Stanisław Grygierczyk.

To pierwsze i jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce i pierwsze realizowane na tak dużą skalę w Europie – podsumowuje prezes Trzaskalik.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zobacz zdjęcia!