Budynek pasywny otwarty dla kół: „Pro Futuro” i „Nieruchomości”

Budynek pasywny otwarty dla kół: „Pro Futuro” i „Nieruchomości”

27 kwietnia 2015 do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum przybyła grupa studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, reprezentująca koła naukowe: „Nieruchomości” i „Pro Futuro”, które zorientowane są na kwestie dotyczące energooszczędności, zrównoważonego rozwoju i szeroko pojętej dziedziny nieruchomości.

Studenci mieli szansę poznać działalność Parku, nie tylko z teoretycznej strony, ale także praktycznej, zwiedzając energooszczędne obiekty zlokalizowane przy Ligockiej 103. W Centrum Szkoleniowym Nowoczesnych Technik Grzewczych grupa zapoznała się ze specyfiką funkcjonowania kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych, zwiedzając przeznaczone do szkoleń w tym zakresie pracownie warsztatowe kotłów małej mocy, systemów słonecznych i systemów wentylacji.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie budynku pasywnego, który korzysta z odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu zużywa 8 razy mniej energii niż tradycyjny budynek. Członkowie kół poznali działanie różnych technologii energooszczednych. Sondy, które czerpią energię geotermalną, ukryte są 50 metrów pod ziemią, doprowadzając wodę o stałej temperaturze do pomp ciepła, które następnie dodatkowo ją podgrzewają. Ta trafia do systemu ogrzewania i chłodzenia budynku, czyli stropów grzewczo-chłodzących, które latem zapewniają chłód w budynku, zimą zaś, rozprowadzając ciepłą wodę w rurkach zatopionych w kondygnacjach – ogrzewają go. Dlatego studenci nie doszukali się w budynku pasywnym żadnych tradycyjnych kaloryferów. Ciepło użytkowe dostarczają także kolektory słoneczne, które znajdują się na dachu, natomiast panele fotowoltaiczne rozmieszczone także na jego fasadach oraz na trackerach przed budynkiem – produkują prąd z energii słonecznej.

Studenci chętnie zadawali pytania dotyczące kwestii zarządzania budynkami pasywnymi i plus energetycznymi, a odpowiedzi na nie udzielone  – jak podkreślają sami uczestnicy spotkania z Koła „Nieruchomości” – pomogły nam zrozumieć złożoność procesu administrowania takimi obiektami.