<strong>22 kwietnia 2024 zapraszamy do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt.  “Raportowanie zrównoważonego rozwoju – wskazówki dla dużych i małych firm”. Wydarzenie, obok wymiaru eksperckiego, będzie okazją do biznesowego networkingu.</strong>

22 kwietnia 2024 zapraszamy do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt.  “Raportowanie zrównoważonego rozwoju – wskazówki dla dużych i małych firm”. Wydarzenie, obok wymiaru eksperckiego, będzie okazją do biznesowego networkingu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw według zasad ESG to taki sposób prowadzenia biznesu, który uwzględnienia pozytywne oddziaływanie i szacunek dla zasobów środowiska naturalnego, kapitału ludzkiego i otoczenia organizacji.  W myśl obowiązującej od 2023 roku unijnej dyrektywy CSRD, informowanie o działaniach firm w tym obszarze jest nie tylko przywilejem, ale będzie obowiązkiem dla wielu przedsiębiorstw.

Wspomniana dyrektywa niesie ze sobą nowe regulacje w tzw. raportowaniu zrównoważonego rozwoju i wyznacza ścieżkę przedstawiania działań informacyjnych dotyczących aspektów środowiskowych (ang. Environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. Social) oraz ładu korporacyjnego (ang. Corporate Governance).  

Sprawozdawczość dotycząca ESG od 2024 roku jest obowiązkiem dużych przedsiębiorstw i spółek notowanych na giełdzie. Jednak grupa firm zobligowanych do raportowania zrównoważonego rozwoju będzie się zwiększać w kolejnych latach, a od 2026 roku obejmie wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej. Na ten moment warto przygotować się odpowiednio wcześniej, zapoznać z wymaganiami, niezbędną dokumentacją oraz zaleceniami dla przedsiębiorstw.

Temat: „Raportowanie zrównoważonego rozwoju – wskazówki dla dużych i małych firm”
Termin: 22.04.2024 r., godz. 10:00
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, budynek nr 8
ul. Ligocka 103, Katowice

Naszymi gośćmi będą założycielki Fundacji Ecoloop

Agnieszka Brejdak  – Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w raportowaniu i komunikacji z zakresu ESG, zarządzaniu projektami środowiskowymi, tworzeniu strategii biznesowych oraz ich adaptacji do zasad zrównoważonego rozwoju, ekoprojektowania, a także transformacji firm w kierunku GOZ. Posiada bogate, międzysektorowe doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy dla dużych spółek giełdowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i sektora publicznego. Współpracuje z wieloma interesariuszami oraz kadrą kierowniczą i zarządami. 

Jolanta Okońska-Kubica – Ekspertka z ośmioletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i raportowania zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ESG i GOZ w międzynarodowej firmie. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.04.2024 r. wypełniając FORMULARZ REJESTRACYJNY.