Запрошуємо до консультаційного пункту для підприємців

Запрошуємо до консультаційного пункту для підприємців

Хто ми є?

Ми науково-технічний парк, тематично орієнтований на розвиток енергоощадних технологій та енергоощадження в будівлях. Ми знаходимося в Катовіце – серці Верхньосілезької агломерації Сілезького воєводства, який є одним з найбільш промислово розвинених регіонів Польщі з економікою, що динамічно розвивається, і потужним людським капіталом.

За адресою – Лігоцька 103 – працюємо в групі бл. 100 компаній, які представляють різні галузі та пропонують необмежений потенціал співпраці.

Що ми робимо?

Як науково-технологічний парк Євро – Центр ми створюємо­ умови що сприяють розміщенню компаній­ передових технологій та бізнес-середовища. Ми надаємо офісні, виробничі та реалізаційні приміщення, лабораторії та дослідницьке обладнання, навчальні та консультаційні послуги у сфері енергоефективності та відновлюваної енергії. Наші додаткові послуги включають: 3D конференц-зал з мультимедійним обладнанням та постійним доступом до Інтернету, навчальний центр, лабораторні послуги та дата-центр.

Крім того, ми підтримуємо створення технологічних компаній, досліджуємо інноваційні ідеї, а потім залучаємо капітал у нові компанії.

Чим ми виділяємося?

Наша спеціалізація та мета – сприяння енергоефективності будівель.  Вітриною парку є екологічно чиста пасивна будівля, яка відзначена Європейською комісією нагородою Green Building для найбільш енергоефективних будівель в Європі.

Також є Навчальний центр Сучасної опалювальної техніки з майстернями малопотужних котлів, теплових насосів, сонячних колекторів і систем, а також систем вентиляції. Серед іншого його ресурси використовуються учасниками професійних курсів з монтажу, акредитованих Управлінням технічного нагляду та проведених під керівництвом визнаних експертів. Курс, організований у співпраці з Польською Організацією з розвитку технології теплових насосів (PORT PC), дозволяє скласти іспит (EUCERT), що підтверджує отримання кваліфікації на європейському рівні.

Тут також розміщена найбільша в Польщі дослідницька фотоелектрична установка (побудована з понад тисячі панелей, потужність 350 кВт/ч) і Центр випробувань сонячних систем, оснащений стаціонарним сонячним симулятором для тестування ефективності сонячних колекторів і фотоелектричних модулів.

Як ми можемо допомогти?

 • Стартовий пакет (2 місяці безкоштовно):

оренда офісу/коворкінгу (стіл, стілець, доступ до Інтернету), юридичні, податкові та фінансові консультації

 • Акційний пакет (до 18 місяців):

надання вищезазначених послуг пільгового ціноутворення

 • Консультаційний пункт

До сфери послуг Консультаційного пункту входить:

1. Інформаційна служба (у тому числі):

 • адміністративно-правові аспекти створення, ведення та призупинення/закриття компанії
 • можливість отримання фінансування з різних джерел
 • захист інтелектуальної власності
 • основна інформація про спеціалізовані послуги Форум парків

2. Обслуговування клієнтів:

 • допомога у виборі постачальника спеціалізованих послуг та у початку співпраці з постачальником спеціалізованих послуг (в т.ч. у сфері пільгових кредитів, гарантійних фондів)
 • допомога консультанта PC при користуванні клієнтом соціалістичними послугами

3. Консультаційна послуга – допомога в відкритті бізнесу

 • консультація по профілю запланованої діяльності
 • SWOT – аналіз запланованої діяльності
 • аналіз форм і джерел фінансування діяльності
 • допомога у складанні бізнес-плану
 • вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу
 • підготовка документів, необхідних для реєстрації бізнесу
 • допомога в реєстрації бізнесу в базі даних CEIDG та внесенні змін на пізнішому етапі його ведення

4. 4. Консультаційна послуга – допомога у веденні бізнесу

 • Модуль I – Виконання формальних та юридичних вимог для ведення бізнесу (постійна підтримка у виконанні основних зобов’язань підприємця, в тому числі подання документів до ZUS та податкової служби)
 • Модуль II – Маркетинг підприємства (консультації з підготовки маркетингової стратегії, включаючи використання комплексу маркетингу, SWOT-аналіз, аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на стратегічне положення компанії, побудова відносин із замовниками та субпідрядниками, використання сучасних технологій у маркетингу, в тому числі сайту www.
 • Модуль III – Організація підприємства (організація роботи підприємця, управління часом, підбір персоналу, розподіл обов’язків та відповідальності, правові наслідки ведення бізнесу, зміни форми чи сфери діяльності, призупинення, закриття бізнесу)
 • Модуль IV – Фінанси компанії (в т.ч. консультації щодо складання кошторису проєкту, тобто витрат, доходів та джерел фінансування; допомога у використанні основних інструментів фінансового управління через планування та контроль грошових потоків та витрат)

ДЕ І КОЛИ Я МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ?

 • особисто за місцезнаходженням установи
 • телефоном
 • відео-інтерв’ю після запису на зустріч

завантажити версію

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy parkiem – naukowo technologicznym, tematycznie skoncentrowanym na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Mieścimy się w Katowicach – sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz stolicy województwa śląskiego, które należy do najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski z dynamicznie rozwijającą się gospodarką oraz potężnym kapitałem ludzkim.

Pod wspólnym adresem – LIGOCKA 103 – pracujemy w gronie ok. 100 firm, które reprezentując różne branże, dają nieograniczony potencjał do współpracy.

Co robimy?

Jako Park Naukowo – Technologiczny Euro-Centrum tworzymy wa­runki sprzyjające lokalizacji firm za­awansowanych technologii i otoczenia biznesu. Udostępniamy powierzchnię biurową, produkcyjną oraz wdrożeniową, laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe oraz doradcze w zakresie efektywności energetycznej i OZE. Nasze usługi dodatkowe obejmują: salę konferencyjną 3D ze sprzętem multimedialnym i stałym dostępem do internetu, centrum szkoleniowe, usługi laboratoryjne, data center.

Ponadto wspieramy tworzenie firm technologicznych, badamy innowacyjne pomysły, a następnie angażujemy się kapitałowo w nowe spółki.

Co nas wyróżnia?

Naszą specjalizacją i celem działania jest promowanie efektywności energetycznej w budynkach.  Wizytówką Parku jest przyjazny dla środowiska budynek pasywny, którego Komisja Europejska uhonorowała nagrodą Green Building przyznawaną dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. 

Działa tu też Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów małej mocy, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji. Jego zasoby wykorzystywane są m.in. przez uczestników profesjonalnych kursów instalacyjnych akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego i prowadzonych pod kierunkiem uznanych w branży ekspertów. Kurs organizowany we współpracy z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) umożliwia podejście do egzaminu (EUCERT) potwierdzającego zdobycie kwalifikacji na poziomie europejskim.

Mieści się tu także największa w Polsce badawcza instalacja fotowoltaiczna (zbudowana z ponad tysiąca paneli, moc 350 kWp) oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych.

 • PAKIET STARTOWY (2 miesiące gratis):

wynajem powierzchni biurowej/ co-workingowej

(biurko, krzesło, dostęp do Internetu), doradztwo prawne, podatkowe, finansowe

 • PAKIET PROMOCYJNY (do 18 miesięcy):

świadczenie ww. usług na preferencyjnych warunkach cenowych

 • PUNKT KONSULTACYJNY

Zakres usług Punktu Konsultacyjnego obejmuje:

1. Usługa informacyjna (m.in.):

 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania firmy
 • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł
 • ochrona własności intelektualnej
 • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych Forum Parków

2. Usługa opieki nad klientem:

 • asysta przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym (m.in. w zakresie pożyczek preferencyjnych, funduszy poręczeniowych)
 • pomoc konsultanta PK w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta

3. Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

 • konsultacje nt. profilu planowanej działalności
 • analiza SWOT planowanej działalności
 • analiza form i źródeł finansowania działalności
 • pomoc w przygotowaniu biznesplanu
 • wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia

  4. Usługa doradcza – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

 • Moduł I – Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego)
 • Moduł II – Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www)
 • Moduł III – Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej)
 • Moduł IV – Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu)
 • GDZIE I KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE?
 • osobiście w siedzibie instytucji
 • telefonicznie
 • videorozmowa po uzgodnieniu terminu spotkania

Wersja do pobrania