z1i2014pnt_odpowiedz_na_zapytanie_16.01.2014_zalacznik