Ligocka 103 to wspólne miejsce pracy dla wielu firm!

Tworzymy sprzyjające warunki dla lokalizacji firm z zakresu zaawansowanych technologii i otoczenia biznesu.

Tu znajdziesz informacje na temat wszystkich najemców Parku Euro-Centrum. Wystarczy wpisać nazwę firmy do wyszukiwarki bądź skorzystać ze spisu alfabetycznego. W jej zlokalizowaniu pomoże mapka zamieszczona poniżej.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9
 • WSZYSCY
Kierunek PIOTROWICE Kierunek KATOWICE Kierunek ZAŁĘŻE 8 7 6 9 5 4 3 B D A A 1 B C D 2 10 11 LIDL
ELGÓR + HANSEN S.A.

Piętro I
X

Legenda:

Restauracja Belcanto
Bankomat
Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych
Wjazd tylko dla posiadaczy karty abonamentowej
Przystanek autobusowy
Punkt informacyjny, opłata za parking
Wjazd ogólnodostępny

ELGÓR + HANSEN S.A.

Elgór+ Hansen S. A. oferuje kompleksową produkcję i dostawę aparatury elektrycznej rozdziału energii na dole podziemnych zakładów górniczych, kompletnych układów zasilania oraz automatyki do obiektów, maszyn i instalacji stosowanych w górnictwie podziemnym do systemów dostaw, wysokowydajnych kompleksów przodkowych, ścianowych, strugowych we wszystkich poziomach napięcia zasilania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży górniczej, nasze rozwiązania cechują się wysoką wytrzymałością i są przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, w których występuje zapylenie, szeroki zakres temperatur pracy oraz zagrożenia wybuchem metanu czy pyłu węglowego. Wykorzystanie rozwiązań do zasilania będących w ofercie Elgór+Hansen SA w połączeniu z naszymi systemami komputerowymi  służącymi do sterowania, wizualizowania, monitorowania pracy maszyn i urządzeń, a także archiwizacji danych o ich pracy gwarantuje optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego zakładu wydobywczego. Zapewniamy całodobowy serwis wraz ze zdalnym nadzorem nad pracą obiektów na dole kopalni w tym predykcję zdarzeń na tych obiektach co gwarantuje naszym Klientom w pełni efektywne ekonomicznie i technicznie wykorzystanie swojego potencjału.

Oferta firmy obejmuje w szczególności urządzenia ognioszczelne – są to urządzenia  wykonane w osłonie ognioszczelnej w wykonaniu przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górniczego. Mogą być instalowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem zagrożenia metanowego „a”, „b”, „c” oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zastosowane zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem obwodów iskrobezpiecznych, zapewniają bezpieczną współpracę z zasilanymi urządzeniami i/lub maszynami górniczymi. Konstrukcje opracowane zostały zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX).

 

Minimum 6 characters